Szkolenia odbwają się w siedzibie firmy Klienta. Nie ma specjalnych wymogów co do pomieszczenia, o ile spełnia ono standardy BHP i zapewnia miejsca siedzące dla takiej liczby Słuchaczy, jaka jest zapisana na dany kurs.

Terminy ustalane są indywidualnie z lektorem prowadzącym zajęcia. Raz ustalony termin zajęć można zmienić w porozumieniu z lektorem, istnieje też możliwość odwołania zajęć - nie później niż na 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem. Za zajęcia odwołane terminowo Klient nie płaci.