Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji językowych, a co za tym idzie - także zawodowych każdego pracownika.

Oprócz tradycyjnych zajęć w grupach, na indywidualne życzenie przygotowujemy Słuchaczy do uczestnictwa w konferencjach, negocjacjach, czy ważnych rozmowach biznesowych, pomagamy przygotować prezentacje.

Na zajęciach Słuchacze poznają specjalistyczne słownictwo, a także mechanizmy rządzące światem biznesu. Studia przypadku pozwalają przećwiczyć konkretne sytuacje z życia zawodowego na specjalnie dobranych, symulowanych problemach, a wypowiedzi Słuchaczy są wnikliwie analizowane pod względem poprawności i komunikatywności.